Příměšťák Brno

pondělí
19.4.
Sportoviště
Úvod Úvod

Přihláška do příměstského tábora

Vyplněním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů, s provozním řádem příměstského tábora a potvrzuji správnost mnou uvedených údajů. Platnost tohoto Provozního řádu příměstského tábora nabývá v Brně dne 20. 1. 2017

Zákonný zástupce či osoba zastupující zákonného zástupce bere na vědomí, že účastník PT může být v průběhu PT fotografován. Tyto fotografie slouží výhradně pro prezentaci aktivit provozovatele střediska.

Jsem informován/a, že poskytované osobní údaje jsou správcem STAREZ – SPORT, a. s. zpracovávány na základě právního důvodu plnění smlouvy za účelem vedení evidence a komunikace se zákazníkem, resp. jeho/jejím zákonným zástupcem, a s tím souvisejícími činnostmi. Tyto osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu maximálně deseti let a nebudou předávány žádným zpracovatelům, vyjma subjektu, jehož produkt společnost využívá pro mailing a jen výhradně za účelem zasílání obchodních sdělení společnosti STAREZ – SPORT, a. s. Další informace ke zpracování osobních údajů správcem jsou volně dostupné na starez.sportujemevbrne.cz/gdpr

Souhlasím se zasíláním novinek

x